Digital egenanmälan

Så här går det till att söka till oss

Kognitiva Teamet Rehab är en specialistmottagning inom vårdvalet för bedömning och rehabilitering av patienter med långvarig smärta, stress och/eller utmattningssyndrom. Du kan komma till oss på remiss från din husläkare eller annan specialistläkare eller vårdgivare. Du kan också söka själv på så kallad egenremiss. Du blir då kallad till ett första bedömningsbesök där du träffar läkare, psykolog och sjukgymnast för undersökning och bedömning. Teamets samlade bedömning av dig och dina egna målsättningar med behandlingen ligger till grund för den fortsatta rehabiliteringsinsatsen.

Klicka här för att komma till digital egenanmälan för smärtrehab.

Klicka här för att komma till digital egenanmälan för utmattning.

 

All kommunikation mellan din enhet/dator och denna sida är krypterad. Informationen du anger lagras på våra egna servrar och sparas inte längre än nödvändigt. Vi är måna om din integritet och behandlar därför alltid dina personuppgifter i enlighet med tillämplig lagstiftning.
Du kan läsa med om vår informationssäkerhetspolicy genom att klicka här.